Nhà Phố – Khuôn Việt

Vị trí:

Tân Phú - TP. HCM

Diện tích:

150 m2

Ngày hoàn thiện:

2023

Loại dự án:

Villa - Căn hộ

Hình ảnh dự án

Gallery

Scroll to Top