Villa Thảo Điền

Vị trí:

Quận 2 - TP.HCM

Diện tích:

500 m2

Ngày hoàn thiện:

2021

Loại dự án:

Dự án tiêu biểu

Hình ảnh dự án

Gallery

Scroll to Top