The Diary House – Sóc Trăng

Vị trí:

Sóc Trăng

Diện tích:

500 m2

Ngày hoàn thiện:

02/2019

Loại dự án:

Dự án tiêu biểu

Hình ảnh dự án

Gallery

Scroll to Top