SOJO HOTEL – CẦN THƠ

Sơn hiệu ứng bê tông Sojo Cần Thơ

Sơn hiệu ứng bê tông Sojo Hotel – Cần Thơ

Vị trí:

Cần Thơ

Diện tích:

500 m2

Ngày hoàn thiện:

2022

Loại dự án:

Dự án tiêu biểu

Hình ảnh dự án

Gallery

Scroll to Top