Pizza Company – 74 Cửu Long

Vị trí:

Quận 10 - TP. HCM

Diện tích:

300 m2

Ngày hoàn thiện:

2021

Loại dự án:

Dự án tiêu biểu

Hình ảnh dự án

Gallery

Scroll to Top