Gong cha – 70 Nguyễn đình chiểu

Vị trí:

Quận 1. HCM

Diện tích:

500 m2

Ngày hoàn thiện:

2022

Loại dự án:

Dự án tiêu biểu

Hình ảnh dự án

Gallery

Scroll to Top