Coffee 50/50 – Sala

Vị trí:

Quận 2 - TP.HCM

Diện tích:

100 m2

Ngày hoàn thiện:

2022

Loại dự án:

Dự án tiêu biểu

Hình ảnh dự án

Gallery

Scroll to Top